Wereldwinkel Bathmen

Naam organisatie Wereldwinkel Bathmen
Contactpersoon Lambertus Kracht  (voorz) , Ben Besselink (secr) 
Adres Schoolstraat 25, 7437 AE  Bathmen
Telefoonnummer 0570-540680
E-mail bestuur@wereldwinkelbathmen.nl

Website https://wereldwinkelbathmen.nl/

Facebook https://www.facebook.com/bathmen.wereldwinkel

Twitter https://twitter.com/WW_Bathmen

Wat is het doel van de organisatie? Bevordenen eerlijke handel wereldwijd en daardoor zorgen voor een goed inkomen voor mensen in alle landen, zodat iedereen een goed bestaan kan hebben (voedsel, opleiding en veiligheid).
Waar is de organisatie actief? Gemeente Deventer, met name Bathmen en omgeving
Wat is de visie van de organisatie? Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect.

Wereldwinkel Bathmen verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren.

Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling.

De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers. In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand.

Reacties gesloten.