Stichting Vrienden van Umthombo

 Vrienden van UMTHOMBO

Naam organisatie Stichting Vrienden van Umthombo

Contactpersoon Henny Joosten

Adres Van Doetinchemplein 11, 7415 CN Deventer

Telefoonnummer 06 46 61 44 33

E-mail hdjoosten@hotmail.com

Website www.vriendenvanumthombo.nl

Facebook www.facebook.com/Vrienden van Umthombo/Friends of Umthombo

 

Wat is het doel van de organisatie? Stichting Vrienden van Umthombo heeft als doel het financieel ondersteunen van de organisatie Umthombo, die zorgt voor de opvang van straatkinderen in Durban, Zuid Afrika.

Waar is de organisatie actief? In het centrum van Durban staat het Drop-In Center waar de straatkinderen worden opgevangen, activiteiten plaatsvinden en gewerkt wordt aan de re-integratie van de kinderen.

Wat is de visie van de organisatie? Ieder kind heeft recht op een leven in een veilige omgeving, zonder geweld, mishandeling, verwaarlozing en agressie maar met onderwijs en kansen voor de toekomst.

Wat is de missie van de stichting? De straatkinderen een alternatief bieden voor het leven op straat en hen kansen bieden voor de toekomst.

Imgp2524 jpg  straatkinderen 2

Reacties gesloten.