Stichting Vrienden van Mikondo

 

Naam organisatie Stichting Vrienden van Mikondo
Contactpersoon Dewes van Lohuizen
Adres Kon Wilhelminalaan 37, 7415KP Deventer
Telefoonnummer 0570-621390
E-mail DewesvanLohuizen@hotmail.com

 

Website www.mikondo.nl

 

Facebook www.facebook.com/VriendenvanMikondo

 

 

Wat is het doel van de organisatie? Het projekt Mikondo beoogt de inwoners van die wijk van Kinshasa (DRCongo) te helpen bij het oprichten en in stand houden van een sociaal-cultureel centrum, waar vooral dienstverlening op het gebied van onderwijs, scholing en vorming geboden wordt.
Waar is de organisatie actief? Mikondo, een wijk van Kinshasa in DRCongo.
Wat is de visie van de organisatie? Kinderen toegang geven tot onderwijs in een wijk met grote werkloosheid.
Wat is de missie van de stichting? De Vrienden van Mikondo proberen zoveel mogelijk kinderen onderwijs te laten volgen zodat deze kinderen in de toekomst een betere kans hebben op werk.

Reacties gesloten.