Stichting projectgroep Kenya

 
Naam organisatie Stichting projectgroep Kenya
Contactpersoon Martin Bouwmeester
Adres Derck Danielslaan 6
Telefoonnummer 0570-656128
E-mail info@projectgroepkenya.nl
Website www.projectgroepkenya.nl
Facebook ProjectgroepKenya
Twitter @projectgrpkenya
LinkedIn Stichting projectgroep Kenya
 
Wat is het doel van de organisatie? De stichting projectgroep Kenya zet zich in voor kansarme kinderen in Mutino in Kenya en wil daarmee een bijdrage leveren aan de Millenniumdoelen. Projectgroep Kenya richt zich daarbij met name op: 1) extreme armoede en honger uitbannen in Mutino en 2) alle kinderen in Mutino gaan naar school
Waar is de organisatie actief? In Mutino, in Kenya
Wat is de visie van de organisatie? Onderwijs is het beste wapen tegen armoede.
Wat is de missie van de stichting? In samenwerking met en onder gedelegeerde verantwoording van de lokale organisatie Mutino Friends verbeteren van de leefsituatie van (wees)kinderen en kansarme kinderen financieel de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen voor een periode van maximaal vijftien jaar
 

Reacties gesloten.