Stichting NetSib

Logo NetSib 

Naam organisatie  Stichting NetSib

Contactpersoon  Jan Achtereekte

Adres  Twelloseweg 19, 7419 BJ Deventer, Nederland

Telefoonnummer  06-154 992 75

E-mail janachter@home.nl

Website www.netsib.nl

 

Wat is het doel van de organisatie? Meerwaarde leveren aan de internationale verbinding en samenwerking tussen burgers, maatschappelijke organisaties, NGO’s en overheden van Nederland (kernregio Deventer) en Roemenie (kernregio Sibu);
De focusgroep is jongeren, de aandachtsgebieden zijn voornamelijk  onderwijs, kunst en cultuur en sociaal-maatschappelijke initiatieven;
Het inbrengen en/of toevoegen van kennis, kunde, vaardigheden en middelen voor programma’s en projecten die het doel van de stichting ondersteunen.

Waar is de organisatie actief? In Roemenië (kernregio Sibiu) en Nederland (kernregio Deventer).

Wat is de visie van de organisatie? Het bieden van meerwaarde aan jongeren uit Nederland, Roemenie en andere landen die in een internationale context gezamenlijk initiatieven (willen) ontplooien en activiteiten ondernemen.

Wat is de missie van de stichting?  Young in Europe: think global, act local!

Sibiu aug 2011 154

Reacties gesloten.