Sosoi

 

Naam organisatie Sosoi logo sosoi
Contactpersoon Karin Rutgers

Adres Oosterstraat 52

Telefoonnummer 0570-606039

E-mail kprutgers@home.nl

Website www.sosoi.org

 
Facebook https://www.facebook.com/pages/Sosoi/288555197939785?sk=info

 

 

Wat is het doel van de organisatie? Kleinschalige initiatieven gericht op de emancipatie van mensen. Ontwikkelingsgerichte initiatieven. Hiermee wordt bedoeld dat de initiatieven bijdragen aan verbetering van de levenssituatie van de gemeenschap of bijdragen aan meer bewustzijn over een bepaald maatschappelijk probleem of onderwerp in het gebied.

Waar is de organisatie actief? Java en Sumba, Indonesië.

Wat is de visie van de organisatie? Door initiatieven te ondersteunen die lokale organisaties nodig vinden om mensen meer zeggenschap te geven over hun leven draagt Sosoi bij aan een wereld waarin mensen bewuster omgaan met elkaar, met hun milieu en met hun eigen invloed en mogelijkheden.

Wat is de missie van de stichting? Sosoi staat voor werken aan het afbreken van structuren die armoede in stand houden , duurzamere landbouw, emancipatie van armen, bevorderen van democratie.

Sosoi

Reacties gesloten.