Primeur Fototentoonstelling ‘Sociale Verbinding’ bij Deventer Wereldstad

Fotogroep Focus Deventer is verheugd dat Deventer Wereldstad letterlijk en figuurlijk ruimte geeft aan de opening van de expositie ‘Sociale Verbinding’. Het thema loopt als rode draad door diverse projecten en burgerinitiatieven. Deventenaren, bezoekers en (inter)nationaal genodigden raken telkens weer (on)verwacht creatief, zakelijk en/of anderszins met elkaar verbonden in deze Hanzestad.

Het geslaagde project ‘Focus Op Indonesië’ (winter 2017) is daar een voorbeeld van. Men kon Indonesië van dichtbij beleven in dans, theater, lezingen, muziek, exposities, culinaire lekkernijen etc. De fotografen Pieter Leeflang, Frans Latupeirissa en Roy Manuhutu legden talrijke programmaonderdelen met de camera vast. De inspirerende beelden vroegen om een vervolg: een mooie overzichtstentoonstelling voor de mensen!

Publiek kijkt en kiest mee!

Vervolgens maakte een veertigtal foto’s deel uit van het Midzomer Multicultureel Muziekfestijn op de Worp (juni 2018). Bezoekers konden ze in klein formaat oppakken en bekijken. Aandachtig schoven de mensen langs de tafels, lieten zij de beelden op zich inwerken en schreven hun associaties op. De vraag die werd gesteld was: ‘Welke beelden associeert u met ‘Sociale Verbinding’? De publiekskeuze heeft een grote rol gespeeld bij de eindselectie en kwam verrassend overeen met de aanvankelijke keuze van Fotogroep Focus Deventer. De inhoudelijke motivaties van het publiek waren hartverwarmend, pakkend en verklarend! De ‘Sociale Verbinding’ kwam in woord en beeld tot uitdrukking.

Gastenboek

Dankzij Centrum Diversiteit en Samenleving (CDS) en de vooraf gevraagde instemming en medewerking van de fotografen en de gefotografeerde mensen, is het mogelijk om het veelzijdige eindresultaat aan u te tonen. Als bezoeker van Deventer Wereldstad verhoudt u zich wellicht wéér anders tot de beelden. Geniet daarom alstublieft op eigen wijze van de ‘Sociale Verbinding’. Wij hopen dat het een snaar bij u raakt. En mocht u een reflectie willen verwoorden, dan nodigt ‘Het Gastenboek’ – op het einde van de tentoonstelling – u van harte uit!

Fotogroep Focus Deventer is blij met het evenement Deventer Wereldstad als platform én blij met De Deventer Schouwburg alias ‘Podium van de Stad’. Beiden lenen zich perfect voor het continueren van dé ‘Sociale Verbinding’ in Deventer en ver daarbuiten!

Reacties gesloten.