Global Goals en de Tijdcapsule

 In september 2015 hebben de VN de Global Goals for Sustainable Development vastgesteld, waar tot 2030 aan gewerkt gaat worden in de hele wereld. Met het aannemen van de doelen is een periode aangebroken waarin we (onder andere) extreme armoede uitbannen en gezamenlijk werken aan het versterken van toekomstbestendige sociale- en economische ontwikkeling. De voorgangers van deze doelen – de Millenniumdoelen – hebben uitgewezen dat het helpt een  gedeeld kader een een gedeelde taal te hebben om ontwikkeling in verschillende delen van de wereld richting te geven. Dat biedt een sterk perspectief voor de komende vijftien jaar. 

Global Goals

VNG International trekt door het land met een ‘Tijdcapsule’. Daarin worden persoonlijke wensen, dromen en ideeën voor 2030 verzameld van burgemeesters en wethouders. Centraal staat de vraag: ‘Hoe wilt u dat onze wereld eruitziet over 15 jaar?’
Burgemeester Andries Heidema stopt zijn wens voor 2030 in de Tijdcapsule tijdens het evenement van Deventer Wereldstad. Dat doet hij onder toeziend oog van de deelnemers aan het evenement en natuurlijk leggen we dat vast op een foto.

Hoe wilt u dat onze wereld eruitziet over 15 jaar?
Maar we willen meer! We willen ook u deze vraag voorleggen. Overal in de Schouwburg vindt u formulieren waarop u antwoord kunt geven op de vraag: ‘Hoe wilt u dat onze wereld eruitziet over 15 jaar?’ In de komende weken leggen we de vraag ook nog voor aan een aantal organisaties in de gemeente. We verzamelen de antwoorden en ja, daar gaan we ook iets mee doen. In een samenwerking met het Etty Hillesum Lyceum, locatie Het Vlier gaan we ons buigen over de antwoorden én kijken of er een vertaling te maken is naar (jongeren in) Deventer.

Dus… vul een formulier in en laat ons weten wat uw droom, wens of idee is voor de wereld in 2030!

 

Reacties gesloten.