Global Goals en de Tijdcapsule 2016

RSL 6562

In september 2015 hebben de VN de Global Goals for Sustainable Development vastgesteld, waar tot 2030 aan gewerkt gaat worden in de hele wereld. Met het aannemen van de doelen is een periode aangebroken waarin we (onder andere) extreme armoede uitbannen en gezamenlijk werken aan het versterken van toekomstbestendige sociale- en economische ontwikkeling. De voorgangers van deze doelen – de Millenniumdoelen – hebben uitgewezen dat het helpt een gedeeld kader en een gedeelde taal te hebben om ontwikkeling in verschillende delen van de wereld richting te geven. Dat biedt een sterk perspectief voor de komende vijftien jaar.

‘Een wereld waarin we over grenzen van landen, culturen en religies elkaar waarderen, steunen en inspireren.’ Dat is de boodschap die Burgemeester Andries Heidema meegeeft in de Tijdcapsule van de VNG International. In die Tijdcapsule worden persoonlijke wensen en ideeën voor 2030 verzameld van burgemeesters en wethouders. De wensen hebben allemaal te maken met de Global Goals for sustainable development. Onder toeziend oog van een groot aantal vrijwilligers van de aanwezige NGO’s op de Wereldmarkt stopt de burgemeester deze wens in de Tijdcapsule. Maria van der Harst is aanwezig namens VNG-International.RSL 6583

Ook alle bezoekers van het evenement krijgen de gelegenheid om aan te geven hoe zij willen dat de wereld er over 15 jaar uit ziet. Er zijn flink wat formulieren ingevuld en natuurlijk hoort u van ons over het vervolg!

RSL 6558 RSL 6580

 

Reacties gesloten.