Deventer Wereldstad is trots op veelkleurig Deventer

Deventer-Extra-DW-maart-2014001

Stichting Deventer Wereldstad is inmiddels bijna een half jaar oud. Deventer Wereldstad is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van Deventer. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld. Die contacten leveren samenwerking en verbindingen op die van groot belang zijn voor de welvaart en het welzijn van de stad.

De betrokkenheid van alle Deventenaren (van Nederlandse én van buitenlandse afkomst) met de rest van de wereld maken Deventer tot wat ze is: een stad waar je graag wilt wonen en werken, een stad om trots op te zijn. Stichting Deventer Wereldstad wil – samen met de gemeente Deventer – verbindingen leggen; tussen organisaties die actief zijn op het gebied van internationale samenwerking, maar ook tussen het Deventer bedrijfsleven en de organisaties.

Bruisend feest in de Deventer Schouwburg
Achter de schermen is de afgelopen maanden veel werk verzet door de projectgroep van Deventer Wereldstad. Voorzitter Monica Sluiseman: ‘Er is heel hard gewerkt. Zeker een keer in de maand komen we bij elkaar om te overleggen over het evenement dat we – voor derde keer – op 2 november organiseren in de Deventer Schouwburg. Het wordt, net als de vorige editie een internationaal, bruisend feest met veel publiek, prachtige internationale kleding, kunst, cultuur, een veiling, debat en muziek. Bijna alle organisaties die in Deventer werkzaam zijn op het gebied van de millenniumdoelen zullen zich presenteren en met foto’s, folders, filmpjes en verhalen laten zien hoe sterk de band tussen Deventer en de rest van de wereld is. De organisatie krijgt steeds meer vorm.’ Diverse onderwijsinstellingen hebben inmiddels hun samenwerking voor 2 november met Deventer Wereldstad toegezegd. Studenten van Saxion zijn betrokken bij de (logistieke) organisatie en de hospitality, leerlingen van de modeafdeling van ROC Aventus maken ontwerpen voor de modeshow en het debatteam van het Etty Hillesum Lyceum het Vlier gaat in discussie met gasten en publiek. Monica: ‘Daar zijn we heel blij mee. Het is niet alleen belangrijk dat jongeren betrokken worden bij internationale samenwerking, het is ook gewoon heel leuk om met jonge mensen te werken!

Bedrijven
Niet alleen de vele organisaties die in de gemeente actief zijn, ook Deventer bedrijven die zich begeven op het internationale vlak zijn welkom op 2 november. Deventer Wereldstad is er namelijk van overtuigd dat juist de verbindingen tussen bedrijfsleven en (vrijwilligers)organisaties voor iedereen een meerwaarde opleveren. ‘Ik roep het bedrijfsleven op om zich bij ons te melden. Ik weet dat er veel Deventer bedrijven internationaal actief zijn. Wij kunnen elkaar versterken: gebruik maken van elkaars netwerken. Bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel hebben staan vinden bij Deventer Wereldstad mogelijkheden om deel te nemen aan projecten in andere landen.’

Veel organisaties actief
In Deventer zijn ruim veertig (vrijwilligers)organisaties actief op het gebied van internationale samenwerking. ‘Dat betekent dat honderden bevlogen Deventenaren betrokken zijn bij deze organisaties’, legt Monica uit. ‘Zij stoppen belangeloos heel veel tijd en energie in de goede doelen die ze ondersteunen en slagen er zo in een belangrijke bijdrage te leveren aan het realiseren van de millenniumdoelen.’ Eens per half jaar ontmoeten de organisaties elkaar bij het – door de gemeente Deventer in het kader van Internationaal Beleid georganiseerde – Periodiek Overleg. ‘Dat overleg is heel belangrijk voor de organisaties. Het is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Er wordt heel veel informatie gedeeld. Ik weet uit eigen ervaring hoe fijn dat is. Als ik een container spullen wil versturen naar mijn eigen stichting is er altijd wel iemand die weet hoe dat moet, en als iemand op zoek is naar vrijwilligers in het buitenland, kunnen andere organisaties vertellen hoe zij dat doen.’ Maandag 7 april vindt het volgende overleg plaats, onder voorzitterschap van Burgemeester Andries Heidema. ‘Dat de burgemeester dat overleg voorzit, wordt heel erg gewaardeerd,’ legt Monica uit. ‘Weten dat de gemeente achter je staat bij wat je doet, geeft niet alleen een goed gevoel, we kunnen het ook heel goed inzetten als we voor onze eigen stichtingen aan het werk zijn. Het wekt vertrouwen naar partijen waarmee we willen samenwerken.’

www.deventerwereldstad.nl
Inmiddels is ook de website klaar. Met deze website wil Deventer Wereldstad een platform bieden voor organisaties en bedrijven die internationaal actief zijn. Alle organisaties die dat willen kunnen een vermelding krijgen op de site. Maar ook nieuwtjes en dergelijke kunnen er een plaatsje krijgen. Monica: ‘Ik hoop dat veel organisaties gebruik gaan maken van de site. Want een website wordt aantrekkelijker als er regelmatig iets nieuws op staat. En daarvoor ben ik echt afhankelijk van de organisaties. Iedereen kan berichtjes en foto’s aanleveren: van grote en kleine successen, maar bijvoorbeeld ook van een actie die is gehouden of de aankondiging van een evenement of bijeenkomst. Deventer Wereldstad zorgt er dan voor dat het op de site komt!’

Reacties gesloten.