Deventer Wereldstad

Deventer Extra december

Of het nou gaat om Liberia, Colombia, Indonesië, Oeganda, Oekraïne, Congo, Roemenië of een ander land ergens op de wereld: in heel veel landen zijn Deventer stichtingen met behulp van vrijwilligers actief om de millenniumdoelen te verwezenlijken. Om de krachten officieel te bundelen is de Stichting Deventer Wereldstad opgericht.

Het is november 2012 als er een groots evenement plaatsvindt in de Deventer Schouwburg: Deventer Open. Het is een internationaal feest met veel publiek, prachtige internationale kleding, een veiling, debat en muziek. Honderden bezoekers genieten van alles wat er die middag te beleven valt in de Deventer Schouwburg. De aanwezige organisaties presenteren hun werkzaamheden op het gebied van de millenniumdoelen met verve. Met hun mooiste foto’s, folders, filmpjes en verhalen maken ze indruk op het toegestroomde publiek.

Internationaal Beleid
De gemeente Deventer is een actieve stad op het gebied van internationale samenwerking, juist doordat er zoveel bewoners betrokken zijn bij en actief in andere landen. Eens per half jaar komen afgevaardigden van alle Deventer stichtingen tijdens het zogenoemde Periodiek Overleg bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en de contacten met elkaar te onderhouden. Een prettige manier om van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Dit Periodiek Overleg vindt plaats in het stadhuis, onder voorzitterschap van burgmeester Andries Heidema. ‘Daar kwam ik eind 2011 voor het eerst’, vertelt Monica Sluiseman van Deventer Wereldstad. ‘Ik had toen net een aantal maanden een eigen stichting in Oeganda en het was heel fijn om daar met andere Deventenaren in contact te komen die dezelfde bevlogenheid hebben. Daar hoorde ik van het evenement in november en wilde daar graag mijn eigen stichting promoten. En ook wel een handje helpen met organiseren. Dat laatste is een beetje uit de hand gelopen, nu ben ik bestuurslid van een nieuwe stichting.’ Het stichtingsbestuur wordt gevormd door drie Deventer vrouwen die ieder een eigen stichting hebben in Deventer; Karin Rutgers, (Stichting Sosoi, Oost-Indonesië), Tonia Dabwe (Mineke Foundation, Liberia) en Monica Sluiseman (Stichting Bulungi, Oeganda).

Van Deventer Open naar Deventer Wereldstad
‘Deventer Open was niet zo’n heel handige naam’, lacht Monica. ‘Het heeft associaties met wedstrijden, tennissen of bowlen. Dat merkte ik al snel toen ik een Twitteraccount wilde openen; de naam Deventer Open bestond al lang… Omdat de voorbereidingen voor 2012 al in volle gang waren, hebben we dat wel even zo gelaten.’ Het evenement in 2012 is een groot succes en smaakt naar meer. De organisatoren van het evenement willen dan ook graag verder met hun werk.
Maar… het organiseren van een dergelijk evenement kost veel geld. De stichtingen zijn altijd druk met het werven van fondsen voor het mooie werk dat ze doen, Gemeente en Deventer Schouwburg kunnen – terecht – geen fondsen aanschrijven voor een dergelijk evenement. ‘Daar moesten we dus wat op verzinnen’, constateert Monica. ‘En dan is het oprichten van een stichting de aangewezen weg. We hebben notaris Jan-Willem Kroes van Het Notarieel bereid gevonden om – tegen een aangepast tarief – de Stichting Deventer Wereldstad op te richten. We hebben veel over de naam gebrainstormd, en Deventer Wereldstad dekt de lading van het belangrijkste doel van de stichting.’ Dat doel staat als volgt omschreven in de akte van oprichting: “‘Een bijdrage leveren op lokaal, regionaal en (incidenteel) landelijk niveau aan een open, tolerant en nieuwsgierig klimaat naar buiten, naar de wereld, naar open grenzen en naar de kansen die dit voor de inwoners en organisaties in Deventer biedt.” Het fondsen werven om daarvoor evenementen te organiseren, maakt onderdeel uit van dit doel; een zelfstandige stichting kan en mag dit wel doen.
‘Om de eerste kosten te dekken hebben we bij de gemeente Deventer een subsidie aangevraagd, en gekregen,’ aldus Monica. ‘Daarmee kunnen we de kosten van de Akte van Oprichting betalen en gaan bouwen aan een website. De naam www.deventerwereldstad.nl is er al; het vullen komt nog. Het blijf tenslotte vrijwilligerswerk en daar moet ik nog even tijd voor maken.’

Be good and tell it!
Tijdens het Periodiek Overleg in november de Stichting Deventer Wereldstad officieel voorgesteld. Alle vertegenwoordigers reageren positief. Burgemeester Andries Heidema is blij met de nieuwe stichting. ‘Het is een krachtige naam, een naam die aanspreekt en aangeeft waar het om gaat’, concludeert hij. ‘Door de structuur te veranderen in een officiële rechtsvorm waarborg je de continuïteit en kun je bovendien andere geldelijke bronnen aanspreken. Ik ben trots op de ongelooflijke diversiteit aan organisaties in Deventer. Zoveel mensen die actief en met heel veel passie betrokken zijn in alle continenten van de wereld. Deventer Wereldstad maakt dat zichtbaar. “Be good and tell it”, is in dit geval van toepassing. De wereld is groter dan Deventer alleen en het is waardevol om dat uit te dragen.’

Deventer Wereldstad 2014
Zondag 2 november 2014: noteer het vast in uw agenda. Dan organiseert Stichting Deventer Wereldstad opnieuw een groots, internationaal evenement rondom internationale samenwerking. U bent bij deze alvast van harte uitgenodigd! (Aanmelden als vrijwilliger mag ook: monica@deventerwereldstad.nl)

Reacties gesloten.