CUNO Ruslandgroep

Naam organisatie  CUNO Ruslandgroep

Contactpersoon Ankie Borger

Adres Dijkerhoekseweg 2
7451 LV Dijkerhoek

Telefoonnummer 06 34648511

E-mail borgerbos@telfort.nl

Website CUNO.isactief.nl

 

Wat is het doel van de organisatie?  De stichting CUNO initieert en faciliteert contacten tussen vooral de jongeren van Bathmen en Lodeynoye Pole. In de vorm van werkvakanties, uitwisselingsprojecten, humanitaire hulp.

 Waar is de organisatie actief? Lodeynoye Pole, Regio Sint Petersburg, Rusland.

 Wat is de visie van de organisatie? Beleidsplan: Het doel van de stichting is het kweken, vooral bij de jeugd, maar ook bij alle andere leeftijdgroepen, van wederzijds begrip en waardering voor leefwijze, cultuur en geschiedenis.

 Wat is de missie van de stichting? De jeugd ondersteunen in haar ontwikkeling. Verschaft een bredere, toekomstgerichte wereldvisie en ân passant zelfredzaamheid. Ouderen respecteren religie en leef gewoonten o.a. door het ondertekenen van een vriendschapsverdrag tussen Peters en Paulus parochie in Lodeynoye Pole en Protestantse Gemeente Bathmen.

Reacties gesloten.