De Stichting Deventer Wereldstad is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u alle gegevens en informatie over Deventer Wereldstad die als gevolg van deze ANBI-status voor iedereen duidelijk zichtbaar moeten zijn. Met het openbaar maken van deze gegevens moet het vertrouwen van het publiek  in de filantropische sector worden vergroot.

Deventer Wereldstad werkt hier natuurlijk graag aan mee!

Algemene gegevens

Naam: Stichting Deventer Wereldstad
Fiscaal nummer: 8534.04.884
Bankrekeningnummer: NL81TRIO0212463500
Inschrijfnummer KvK: 59285028
Contactgegevens: Leonard Springerlaan 274
7425 HA Deventer
Tel: 06 22 07 98 08
E-mail: info@deventerwereldstad.nl
www.deventerwereldstad.nl

Bestuurssamenstelling Deventer Wereldstad 

Voorzitter: M.M. (Monica) Sluiseman-Nieuwenhuis
Secretaris: T.M.D (Tonia) Dabwe
Penningmeester: K.R.R. (Karin) Rutgers

Beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werk voor Deventer Wereldstad onbezoldigd.

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. Een bijdrage leveren op lokaal, regionaal en (incidenteel) landelijk niveau aan een open, tolerant en nieuwsgierig klimaat naar buiten, naar de wereld, naar open grenzen en naar de kansen die dit voor de inwoners en organisaties in Deventer biedt;
  2. Het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen visie en het opzetten van een gezamenlijk organisatorisch kader voor het organiseren van een of meerdere activiteiten en/of evenementen waarbij meerdere organisaties betrokken zijn;
  3. Het inbrengen en/of toevoegen van kennis, kunde en middelen voor projecten die het doel van de stichting ondersteunen.
 2. De stichting tracht haar doel te onder meer bereiken door:
  1. Een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een infrastructuur waardoor de stichting kan functioneren, zoals bijvoorbeeld een (beeld)merk, een structuur en permanente faciliteiten in de vorm van een projectbureau/projectteam;
  2. Het opzetten en aansturen van het projectbureau/projectteam voor de stichting in Deventer;
  3. Het promoten, adviseren en ondersteunen van het werk van de stichting in de ruimste zin van het woord;
  4. Het (doen) ontwikkelen en onderhouden van faciliteiten ter ondersteuning hiervan als bijv. een website, (elektronische) nieuwsbrief, social media en het delen van kennis;
  5. Het stimuleren van samenwerking en het werken in netwerken;
  6. Het verwerven van middelen.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

ANBI Stichting Deventer Wereldstad

De Stichting Deventer Wereldstad heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd. Op deze pagina vindt u de gegevens en informatie over Deventer Wereldstad die als gevolg van de ANBI-status voor iedereen duidelijk zichtbaar moeten zijn.

Financieel overzicht Deventer Wereldstad 2014-2015

Financieel overzicht 2013

Beleidsplan

 

Laatste nieuws