Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld. Die contacten leveren samenwerking en verbindingen op die van groot belang zijn voor de welvaart en het welzijn van de stad.De betrokkenheid van alle Deventenaren (van Nederlandse én van buitenlandse afkomst) met de rest van de wereld maken Deventer tot wat ze is: een stad waar je graag wilt wonen en werken, een stad om trots op te zijn.

Vrijwilligersorganisatie(s)

Er zijn heel veel Deventer vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking actief in alle delen van de wereld. Twee keer per jaar komen deze organisaties bij elkaar om in dit Periodiek Overleg, onder voorzitterschap van burgemeester Andries Heidema, kennis en ervaringen uit te wisselen. Deventer Wereldstad wil deze organisaties een platform bieden, via deze website, via Social Media, maar ook door het organiseren van evenementen. Door dat te doen onder de naam Deventer Wereldstad wordt de boodschap van de afzonderlijke organisaties versterkt. Ook de Stichting Deventer Wereldstad zelf werkt uitsluitend met vrijwilligers, waarbij er wel samenwerkingsverbanden zijn met professionele organisaties.

Verbindingen

Deventer Wereldstad wil verbindingen leggen. Tussen de vele organisaties die in de gemeente actief zijn, maar ook tussen bedrijven en organisaties. Deventer Wereldstad is er namelijk van overtuigd dat juist de verbindingen tussen bedrijfsleven en (vrijwilligers)organisaties voor iedereen een meerwaarde opleveren. Deventer Wereldstad biedt het bedrijfsleven van Deventer graag een etalage om te laten zien welke activiteiten bedrijven ondernemen op internationaal gebied. Daarnaast kan het bedrijfsleven profiteren van de netwerken die de organisaties in de diverse landen hebben.

Deventer Wereldstad evenement in de Deventer Schouwburg

Op zondag 4 november 2018 organiseerde Deventer Wereldstad voor de vijfde keer een bruisend, internationaal evenement in de Deventer Schouwburg. Met medewerking van o.a. Saxion, het Etty Hillesum Lyceum, de gemeente Deventer en heel veel Deventer organisaties heeft Deventer Wereldstad u laten zien hoe internationaal onze mooie Hanzestad nog steeds is en wil zijn. Een dag vol kleur, kunst, cultuur, muziek, dans en debat. En natuurlijk een wereldmarkt waar iedereen kon kennismaken met de vele vrijwilligersorganisaties en hun werkgebieden.


[metaslider id=”656″]